banner

MACONED staat voor Management Consultants Nederland en is uw partner bij een crisis. Ondernemen gaat gepaard met risico’s. Indien uw onderneming wordt getroffen door onverwachte, zeer ingrijpende gebeurtenissen is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Want zonder actie, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn en mogelijk onomkeerbaar.

Wordt het voortbestaan van uw organisatie door ernstige (financiële) problemen bedreigd? MACONED B.V. ondersteunt organisaties waarbij het bedrijfsproces of de continuďteit uit balans is. Door de dalende inkomsten kunnen liquiditeit en kasstroom stagneren. Tal van factoren kunnen hier de oorzaak van zijn: economische tegenslagen, strategische fouten, fraude, stagnerende markt, concurrentietoename, etc.